DATA

19/10/2016

GDZIE?

Klub Bankowca, ul. Smolna 6, Warszawa

WYKŁADOWCY

3 Ekspertów

O NAS / Instytut Studiów Energetycznych

Instytut Studiów Energetycznych jest unikalnym centrum eksperckim i doradczym dla sektora energetyki, poszukiwania, wydobycie i przetwórstwa węglowodorów (ropa naftowa, gaz ziemny), chemii przemysłowej, obszarów R&D oraz inwestycji technologicznych. Od kilkunastu już lat eksperci Instytutu wspierają aktywnie m.in.:
– podmioty sektora energetycznego: odbiorców surowców gotowych, paliw, energii i ich kontrahentów,
– firmy z sektora Oil&Gas
– przedsiębiorstwa chemiczne,
– fundusze typu private equity,
– inwestorów zainteresowanych inwestycjami w obszarze szeroko rozumianej energetyki,
– administrację rządową,
– banki inwestycyjne.

Doświadczenie ekspertów i współpracowników Instytutu Studiów Energetycznych w realizacji różnorodnych usług opartych na rzetelnej wiedzy i analizie danych pozwala na utrzymywanie pozycji lidera, który znacząco wpływa na rozwój polskiego rynku energetycznego i poprawia jego konkurencyjność.
Eksperci Instytutu dzielą się wiedzą poprzez prowadzenie szkoleń i specjalistycznych warsztatów. W ciągu wielu lat rozwinęła się współpraca zarówno na poziomie zarządów firm i przedstawicieli rad nadzorczych, ale także kierowników liniowych, czy specjalistów.

Cyklicznie wracamy do tematyki związanej z poszukiwaniem, przerobem i eksploatacją węglowodorów (ropa i gaz) oraz ich rolą w łańcuchu energetycznym. Programy i tematy warsztatów modyfikowane są zgodnie z potrzebami odbiorców. Zagadnienia przedstawiamy zawsze w sposób profesjonalny i rzeczowy w interaktywnej formule warsztatowej, ujmując kluczowe elementy zjawisk, mając na uwadze aktualną perspektywę ekonomiczną oraz strategiczną.
Proponowane warsztaty mają otwartą formułę. Wielokrotnie jednak realizowaliśmy szkolenia i warsztaty zamknięte – szyte na miarę dla konkretnej grupy uczestników reprezentujących jedną organizację.

ZGŁOSZENIA

Program warsztatu / 19/10/2016

02 Podstawy zarządzania projektami

Czym jest projekt? / Cykle, fazy, etapy projektu / Trójkąt bermudzki projektu: czas, koszty, wyniki / Uczestnicy projektu i ich role / Komunikacja i zarządzanie jakością w projektach

WYKŁADOWCY / nasi eksperci

dr inż. Andrzej SIKORA

Prezes Instytutu Studiów Energetycznych

Przemysław GRABOWSKI

Partner Instytutu Studiów Energetycznych

dr Marcin KRUPA

Partner Instytutu Studiów Energetycznych

ZGŁOŚ UCZESTNICTWO / #Executive workshop

Warunkiem uczestnictwa w warsztacie jest przesłanie niżej wymienionych danych oraz wpłata pełnej kwoty należności na konto Organizatora. Numer konta oraz wszystkie potrzebne informacje, zostaną przesłane droga mailową po zatwierdzeniu zgłoszenia.

registing

REGULAMIN / zasady uczestnictwa

1. Koszt uczestnictwa 1 osoby w 1-dniowym warsztacie eksperckim wynosi: 1299 zł + 23% VAT (tj. 1597,77 zł brutto)

2. Koszt uczestnictwa obejmuje: udział w zajęciach, drukowane materiały warsztatowe, imienny certyfikat potwierdzający udział, przerwy kawowe, lunch.

3. Przy zgłoszeniu udziału 3 lub więcej reprezentantów jednej firmy Organizator zapewnia możliwość uzyskania zniżki, w wysokości ustalanej indywidualnie między stronami. Więcej informacji: office@ise.com.pl

4. Warunkiem uczestnictwa w warsztacie jest poprawne wypełnienie formularza stronie www poświęconej warsztatowi oraz wpłata pełnej kwoty należności na konto Organizatora.

5. Po wypełnieniu formularza, Organizator prześle potwierdzenie udziału w warsztacie na podane adresy email.

6. Należność za udział w warsztacie należy w całości uiścić przed warsztatem, nie później niż w dniu bezpośrednio go poprzedzającym, na numer konta Organizatora: Deutsche Bank PBC S.A. 60 1910 1048 2406 9949 6889 0001 podając w tytule przelewu nazwę warsztatu oraz datę.

7. W przypadku, gdy zgłoszenie nie zostanie przyjęte z powodu braku miejsc, wpłacone środki zostaną zwrócone przez Organizatora w ciągu 7 dni roboczych.

8. Wycofanie zgłoszenia jest możliwe wyłącznie w formie pisemnej (e-mail lub faks) najpóźniej do dnia 17 października 2016 r.

9. W przypadku, gdy rezygnacja nastąpi dnia 18 października 2016 r., Organizator ma prawo zatrzymać całość wpłaconej kwoty za uczestnictwo.

10. Nieodwołanie udziału bądź nieobecność zgłoszonej osoby podczas warsztatu skutkuje obciążeniem pełnymi kosztami uczestnictwa.

11. Niedokonanie wpłaty przed warsztatem nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

12. W przypadku, gdy zgłaszająca firma dokona opłaty za uczestnictwo po terminie warsztatu koszt zostanie zwiększony o 20%.

13. W przypadku odwołania warsztatu z winy Organizatora, zgłaszającemu zostanie zwrócona pełna kwota wpłacona za udział.

14. W miejsce zgłoszonej wcześniej osoby może pojawić się inny reprezentant firmy, po uprzednim powiadomieniu i uzyskaniu zgody Organizatora.

15. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania lub przełożenia terminu warsztatu.

Zgłoszenia

Dane Organizatora:
Instytut Studiów Energetycznych Spółka z o.o.
ul. Śniadeckich 17, 00-654 Warszawa
KRS: 0000283647, REGON: 020554065, NIP: 5020058100

LOKALIZACJA

Klub Bankowca
ul. Smolna 6, Warszawa

office@ise.com.pl

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI